top of page

Årsmøte i Moltustrandingen


Det blir årsmøte i Moltustrandingen tysdag 5. mars 2024 kl. 19.00 på Kvile- og lesehytta.


I fylgje vedtektene: "Moltustrandingen sitt formål skal vere å fremje innbyggjarane sine felles interesser i bygda".

"Moltustrandingen er for alle som har tilknytning til bygda. Alle (over 16 år) har rett til å møte på årsmøte, og alle frammøtte har talerett. Det er kun dei som betaler kontingent som har stemmerett og dei pliktar å vise fram sin rett".


Det blir vanlege årsmøtesaker, og enkel servering.


Obs! Saker til årsmøte må vere sendt til styret 2 veker før; innen 20.februar. Endeleg sakliste vert sett opp på plakat på butikken, på Facebook og på heimesida www.moltustranda.no.


Vel møtt!


Kontigenten er som tidlegare:

Person kr 100

Familie kr 200

Innbetaling til: Kontonummer: 3910 37 99698 VIPPS: 511682


Helsing Styret

Siste innlegg

Se alle

Søndagsskule på Moltu bedehus

Våren 2024: Følgjande søndagar kl. 11.00: 28. januar 11. februar 3. mars 17. mars 7. april 28. april 26. mai (avslutning) Vi ønskjer alle hjarteleg velkomne! Venleg helsing Brit-Hilde og Inger Anne

Moltu bedehus

Møte på Moltu bedehus: Onsdag, 14. februar kl. 19.30 Torsdag, 15. februar kl. 19.30 Tale ved Harald Runde Misjonsgåve Alle er hjarteleg velkomne til ei fin stund på Bedehuset! Den indre sjømannsmisjon

Comments


bottom of page