top of page

Søndagsskule på Moltu bedehus

Våren 2024:

Følgjande søndagar kl. 11.00:

  • 28. januar

  • 11. februar

  • 3. mars

  • 17. mars

  • 7. april

  • 28. april

  • 26. mai (avslutning)


Vi ønskjer alle hjarteleg velkomne!

Venleg helsing Brit-Hilde og Inger Anne

Siste innlegg

Se alle

Moltu bedehus

Møte på Moltu bedehus: Onsdag, 14. februar kl. 19.30 Torsdag, 15. februar kl. 19.30 Tale ved Harald Runde Misjonsgåve Alle er hjarteleg velkomne til ei fin stund på Bedehuset! Den indre sjømannsmisjon

Comments


bottom of page