top of page

Velykka politisk folkemøte


Tusen takk til dei dyktige politikarane våre som stilte til folkemøte (Beklager til SV/Raudt som ikkje hadde motteke tilstrekkeleg informasjon).


Tusen takk til Johann Moltu som leia møtet på ein framifrå måte


Tusen takk til dei vel 60 som møtte, håper fleire fekk nyttig informasjon framfor valget!


Styret i Moltustrandingen
bottom of page