top of page

Velykka politisk folkemøte


Tusen takk til dei dyktige politikarane våre som stilte til folkemøte (Beklager til SV/Raudt som ikkje hadde motteke tilstrekkeleg informasjon).


Tusen takk til Johann Moltu som leia møtet på ein framifrå måte


Tusen takk til dei vel 60 som møtte, håper fleire fekk nyttig informasjon framfor valget!


Styret i Moltustrandingen
Siste innlegg

Se alle

Søndagsskule på Moltu bedehus

Våren 2024: Følgjande søndagar kl. 11.00: 28. januar 11. februar 3. mars 17. mars 7. april 28. april 26. mai (avslutning) Vi ønskjer alle hjarteleg velkomne! Venleg helsing Brit-Hilde og Inger Anne

Moltu bedehus

Møte på Moltu bedehus: Onsdag, 14. februar kl. 19.30 Torsdag, 15. februar kl. 19.30 Tale ved Harald Runde Misjonsgåve Alle er hjarteleg velkomne til ei fin stund på Bedehuset! Den indre sjømannsmisjon

Comments


bottom of page